Förbättrar elevers språkkunskaper

  • Languagenut är ett digitalt läromedel som stöttar användarna till en rolig och snabb språkinlärning!
  • Languagenut är lämpligt för alla som vill lära lära sig ett nytt språk, från förskoleklass och uppåt
  • Öka elevers förmågor inom lyssna, läsa, tala och skriva

Engagerar elever

  • Interaktiva spel och övningar med tydlig progression och uppmuntran
  • Lär dig 21 språk, från ca 30 olika språk. Lär dig till exempel engelska, tyska, franska, spanska från till exempel svenska, arabiska m.fl.
  • 1440 ord och fraser i varje språk, inklusive övningar för att träna meningsuppbyggnad

Sparar tid för lärare

  • Automatiserad rättning samt omfattande och utskrivbara övningar
  • Lätt att söka efter inspiration, ämnen och övningar
  • Specialanpassa innehållet genom att lägga in egna ord, fraser och bilder

Oavsett om du är språklärare eller speciallärare så kan Languagenut hjälpa dig att engagera dina elever till bättre resultat.