Vill du veta mer om hur du får ut det mesta av ditt abonnemang eller provperiod av Languagenut?

En demonstration av Languagenut kommer att ge dig allt du behöver för att maximera värdet av ditt Languagenut-abonnemang eller provperiod. Du får då till exempel veta hur du som pedagog tilldelar uppgifter till elever, se hur övningar ser ut, lära dig hur enkelt det är att följa elevers utveckling m.m.

Helt enkelt, boka en kort demo med någon i vårt team, som svarar på alla dina frågor och hjälper dig att komma dit du vill vara!