Languagenut Engelska ger eleverna möjlighet att träna och utveckla sin engelska inom alla de fyra färdigheterna – lyssna, tala, skriva och läsa – genom pedagogiska och roliga övningar.

Engelska omfattar GERS nivå A1-A2 och B1-2, och kommer med 35 stödspråk, inklusive svenska, arabiska, dari och franska, så kan användas av alla elever.

Engelska kan användas i såväl mobil, surfplatta som dator (finns som Chrome och Apple appar), när du vill och var du vill. Perfekt för hemundervisning!

Språkinlärning för alla

Languagenut Engelska är specialutformad för att ge lättillgänglig språkinlärning till alla, och vi har ansträngt oss så att den ska främja både våra lärare och elever.

 • 31 stödspråk, inklusive svenska, arabiska, polska, engelska, finska och rumänska
 • Visuella ledtrådar och aktiviteter för både par, grupper och självstudier
 • Belöningssystem som stärker självförtroendet
 • Läsplatta app samt webbaserad språkinlärnings-plattform.

Skapa mer tid för dina elever

De flesta engelskalärare spenderar mycket tid på att leta efter material och att rätta, därför har Languagenut Engelska utvecklats med detta i baktanke. Många språkinlärningsverktyg kräver att en arbetar igenom målspråket på ett linjärt sätt, men Languagenut Engelska är annorlunda.

 • Avancerad sökfunktion som snabbt ger dig det material du behöver
 • Automatisk rättning av spel och aktiviteter, och individuell återkoppling.

Provförberedande frågor

Languagenut Engelska har utformats för att hjälpa dig att utveckla dina elevers provfärdigheter, genom sunda pedagogiska aktiviteter i att både lyssna, läsa, skriva och tala. Utmana dina elever med 8 000 engagerade frågor. 

Aktiviteter innehåller:

 • Spontana talövningar
 • Fritt skrivande
 • Fylla i ord
 • Flervalsfrågor
 • Sant eller falskt?
 • Vem sa vad?

Blandat lärande

Språklärare vet hur viktigt variation är för elevengagemang. Ibland tröttnar eleverna på traditionella inlärningsmetoder, men de kan också tappa intresset för digitala alternativ. Därför har vi utformat Languagenut Engelska med både digitalt och utskrivbart material.

 • Brett utbud av både digitalt och utskrivbart material
 • Dela ut individuella uppgifter till eleverna för att utveckla deras självstudier.

Språkinlärning med synliga resultat

Dina elever behöver kunna följa sin utveckling så de förblir motiverade och stärker sitt självförtroende. Och du som lärare behöver se deras prestationer för att förstå deras behov bättre. Med ett omfattande men lättförståeligt belönings-system, samt ett lärarverktyg som visar alla framsteg, vet alla var de står med Languagenut Engelska.

 • Elever belönas med poäng och medaljer
 • Lätt att visa prestationer med personliga utskrivbara certifikat
 • Analysera skolans, klassens eller individers presentationer och identifiera inlärningsbehov.