Languagenut Nivå 2 har utformats för att stödja dig så du kan utveckla elevernas språkkunskaper i franska, spanska, tyska och mandarin hanzi genom pedagogiska och roliga övningar.

Languagenut Nivå 2 innehåller:

 • 8000 övningsfrågor
 • En ordförrådsbank med mer än 2500 ord på franska, spanska, tyska och mandarin hanzi
 • 14 spel som omfattar att lyssna, läsa, skriva och tala
 • 20 regelbundna och oregelbundna verb för franska och spanska
 • Languagenut och svenska läroplanen – klicka här

Språkinlärning med flera olika sinnen

Languagenut Nivå 2 har utformats för att stödja dig så du kan utveckla elevernas språkkunskaper genom pedagogiska övningar inom de fyra sätten lyssna, läsa, skriva och tala. Välj bland över 8000 frågor inom följande aktiviteter:

 

 • Samtal
 • Fritt skrivande
 • Lucktexter
 • Flervalsfrågor
 • Sant eller Falskt
 • Vem sa vad?

Fördelar för dig och dina elever

Languagenut Nivå 2 sparar tid för lärare och elever. Alla läs- och lyssningsövningar sker automatiskt med omedelbar återkoppling till eleverna. Elevernas arbete sparas och sorteras för att förenkla genomgång. Eleverna kan enkelt ta del av sin egen utveckling med historik om vad de har gjort och hur bra de lyckades.

 

 • Kronologisk historik av tilldelade uppgifter och resultat för varje elev och klass
 • Individuellt tilldelningsbara uppgifter för enkel differentiering

Omfattande ordförrådsbank

Den omfattande ordförrådsbanken innehåller mer än 2500 ord på franska, spanska, tyska och engelska. Kan du inte hitta det du letar efter kan du skapa ditt egna innehåll.

 

 • Filtrera efter ämne, ordtyp och tempus
 • 14 spel som omfattar att lyssna, läsa, skriva och tala

Träna verb och verbformer

Languagenut Nivå 2 hjälper dina elever att öva sig på olika verb och verbformer.

 

 • 20 regelbundna och oregelbundna verb för franska och spanska
 • Omfattar en rad viktiga tempusövningar
 • Varierande spelövningar för att engagera eleverna 

Lärarverktyg

Hjälper läraren att stödja och uppmuntra alla elever oavsett var de befinner sig.

 

 • Skapa och tilldela individuella uppgifter
 • Ge detaljerad feedback
 • Se elevernas progression

Språkinlärning med flera olika sinnen

Languagenut Nivå 2 har utformats för att stödja dig så du kan utveckla elevernas språkkunskaper genom pedagogiska övningar inom de fyra säten lyssna, läsa, skriva och tala. Välj bland över 8000 frågor inom följande aktiviteter:

 

 • Samtal
 • Fritt skrivande
 • Lucktexter
 • Flervalsfrågor
 • Sant eller Falskt
 • Vem sa vad?

Fördelar för dig och dina elever

Languagenut Nivå 2 sparar tid för lärare och elever. Alla läs- och lyssningsövningar sker automatiskt med omedelbar återkoppling till eleverna. Elevernas arbete sparas och sorteras för att förenkla genomgång. Eleverna kan enkelt ta del av sin egen utveckling med historik om vad de har gjort och hur bra de lyckades.

 

 • Kronologisk historik av tilldelade uppgifter och resultat för varje elev och klass
 • Individuellt tilldelningsbara uppgifter för enkel differentiering

Omfattande ordförrådsbank

Den omfattande ordförrådsbanken innehåller mer än 2500 ord på franska, spanska och engelska. Kan du inte hitta det du letar efter kan du skapa ditt egna innehåll.

 

 • Filtrera efter ämne, ordtyp och tempus
 • 14 spel som omfattar att lyssna, läsa, skriva och tala 

Träna verb och verbformer

Languagenut Nivå 2 hjälper dina elever att öva sig på olika verb och verbformer.

 

 • 20 regelbundna och oregelbundna verb för franska och spanska
 • Omfattar en rad viktiga tempusövningar
 • Varierande spelövningar för att engagera eleverna 
Lärarverktyg

Hjälper läraren att stödja och uppmuntra alla elever oavsett var de befinner sig

 

 • Skapa och tilldela individuella uppgifter
 • Ge detaljerad feedback
 • Se elevernas progression